Announcement InDis relations

A message to all InDis relations

In verband met het onverwachte wegvallen van de eigenaar en oprichter van InDis, Peter Quintus,  medio oktober 2023 zijn de bedrijfsactiviteiten per 31-12-2023 gestaakt . Vanuit het oogpunt borgen van de continuïteit van de dienstverlening aan InDis klanten worden de bedrijfsactiviteiten sinds begin 2024 waargenomen door Te Plate ICT. Het betreft hier dus geen drecte bedrijfsovername inclusief eventuele afspraken in rechtmatige zin maar een overname van bestaande diensten gerelateerd aan de internetdiensten die onder InDIs verleend werden aan haar relaties.

We begrijpen dat dat dit vragen oproept  en we werken er aan omde bestaande klanten zo goed mogelijk te helpen. Daarom verzoeken wij U om vóór 1 september 2024 contact met ons op te nemen na het lezen van dit bericht. Samen zullen we dan de opties bespreken tot het voortzetten van diensten onder nieuwe afspraken met Te Plate ICT, verhuizen van de diensten of het beëindigen van lopende dienstverlening.

Continuïteit

Vanwege deze uitzonderlijke situatie hebben we vooralsnog de continuïteit geborgd bij de verschillende betrokken partijen. Hier zitten kosten aan verbonden welke zullen worden doorberekend aan de bestaande relaties vanuit Te Plate ICT.  We doen een dringend beroep aan de relaties om de facturen te voldoen zodat de kosten voortvloeiend uit de continuïteit gedekt kunnen worden. Uitblijven van betaling resulteert in het staken van de dienstverlening ofwel het discontinuëren van en offline brengen van de diensten.

Aansprakelijkheid

Te Plate ICT treedt in deze op als intermediar voor  bestaande relaties en biedt ondersteuning aan om te voorkomen dat de afgenomen internet diensten zonder enige aankondiging zouden uitvallen.
Eventuele vorderingen, aan- e/o afspraken, contracten of overeenkomsten in welke zin dan ook zijn  komen te vervallen en aansprakelijkheid vanuit Te Plate ICT wordt hierbij expliciet uitgesloten. Er is geen juridische grondslag om eventuele claims , schades of soortgelijke aanspraken te vorderen op Te Plate ICT.

 

Voor meer informatie neem contact met ons op...